آزمایش پرولاکتین

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :

porolaktin

 

 

۱) زمان مناسب جهت نمونه گیری برای آزمایش پرولاکتین ، صبح هنگام و ۲ ساعت بعدازبیدارشدن می باشد.

۲) توصیه می شود پیش از نمونه گیری از پیاده روی ، ورزش و هرنوع فعالیت بدنی اجتناب شود.

۳) درهنگام پذیرش، توضیحات فوق به بیمار داده میشود. چنانچه شرایط لازم رعایت نشده باشد ، لطفاً آزمایش را در زمان مناسب دیگری تکرار نمایید.