راهنمای ناشتایی جهت انجام آزمایش

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :

nashtaei

۱) ۸ ساعت قبل ازمراجعه به آزمایشگاه هیچ غذا یا نوشیدنی  ( به جز آب ) نخورده ونیاشامید.
۲) درصورتی که آزمایشهای مربوط به چربی خون مثل تری گلیسرید برای شما درخواست شده باشد مدت زمان ناشتایی حداقل ۱۲ ساعت است .
۳) درضمن زمان ناشتا بیش از۱۶ ساعت نشانه روزه داری بوده وجهت انجام آزمایشات مناسب نمی باشد.
۴) ازنوشیدن آب میوه ، چای وقهوه درطی مدت ناشتایی بپرهیزید اما نوشیدن آب بلامانع است. (مگر آنکه محدودیت درمصرف آب توسط پزشک تذکرداده شده باشد)
۵) درطی مدت ناشتایی ازاستعمال دخانیات ، جویدن آدامس وتمرین بدنی وورزش پرهیزنمایید. این موارد ممکن است منجربه تحریک سسیتم گوارش وتغییردرنتایج آزمایشها شود.
۶) بعدازنمونه گیری شما میتوانید رژیم غذایی عادی وفعالیت روزانه راشروع نمایید