نمونه گیری برای آزمایش آمونیاک ولاکتات

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :

amoniyak

همکارمحترم ، لطفاً جهت نمونه گیری آمونیاک / لاکتات نکات زیررارعایت فرمائید:

۱) لوله مخصوص آمونیاک / لاکتات را فقط از آزمایشگاه تحویل بگیرید.

۲) مقدارcc3)سه سی سی) خون در لوله مخصوص بریزید.

۳) درپوش لوله را محکم ببندید و بلافاصله آنرا چند مرتبه به آرامی سروته کنید.

۴) نمونه را دریک لیوان حاوی یخ قرار دهید و فوراً به آزمایشگاه ارسال کنید.

تذکر : نمونه حاوی لخته و یا همولیز برای آزمایش مناسب نمی باشد